Archiv autora: admin

Smutná zpráva: zemřel Karel Fleischmann

S lítostí oznamujeme, že zemřel Ing. Karel Fleischmann, dlouholetý člen a obětavý funkcionář naší TJ, posléze také první čestný člen. V dané situaci bychom rádi především vyjádřili upřímnou soustrast rodině. Dovolujeme si uvést krátkou vzpomínku na práci této významné osobnosti. Ing. Karel Fleischmann měl jako trenér a funkcionář podíl na jedněch z největších úspěchů kroměřížského sportu. Přestože pocházel […]

Oddíly TJ chtějí podpořit postižené tornádem

Dnes se sešlo Shromáždění delegátů TJ, které je nejvyšším orgánem TJ. Kromě každoročních provozních záležitostí delegáti na základě podnětu Karla Fleischmanna delegáti jednomyslně vyzvali Správní radu i výbory oddílů, aby zvážili vyčlenění prostředků na podporu poškozených. Dále také doporučili všem členům TJ, aby navrhovali, komu pomoc zaslat. Termín pro tato doporučení je 31. 7. Delegáti […]

Omluva a doplnění fotografie v sekci Čestní členové

Dnes se mi podařilo potkat Svatopluka Čecha, bývalého předsedu oddílu karate, jehož fotka přes loňské udělení čestného členství nebyla zveřejněna v sekci Čestní členové, z jediného prostého důvodu – dosud jsem ji neměl k dispozici. Nejvíc překvapující byl ovšem fakt, že Svaťa Čech tvrdil, že o udělení čestného členství vůbec neví. Hodně mi vrtá hlavou, kde se stala […]