Čestní členové

Čestné členství v TJ SLAVIA Kroměříž z.s. je z rozhodnutí Správní rady udělováno ve výjimečných případech osobám, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj TJ.

Ing. Karel FleischmannIng. Karel Fleischmann

Čestné členství uděleno 12.5.2016 za dlouholeté příkladné působení v TJ a v jejím basketbalovém oddíle na mnoha významných postech – člen, trenér, předseda oddílu, člen výboru TJ, předseda RO TJ.