Smutná zpráva: zemřel Karel Fleischmann

S lítostí oznamujeme, že zemřel Ing. Karel Fleischmann, dlouholetý člen a obětavý funkcionář naší TJ, posléze také první čestný člen. V dané situaci bychom rádi především vyjádřili upřímnou soustrast rodině. Dovolujeme si uvést krátkou vzpomínku na práci této významné osobnosti.

Ing. Karel Fleischmann měl jako trenér a funkcionář podíl na jedněch z největších úspěchů kroměřížského sportu. Přestože pocházel ze zcela jiného koutu republiky, byl občanem Kroměříže mnoho desítek let a udělal pro Kroměříž mnohé.

Ing. Fleischman působil od roku 1962 v TJ SLAVIA Kroměříž na mnoha postech – trenér, šéftrenér, předseda oddílu, člen výboru TJ, člen a předseda RO TJ [1]. Do své smrti (od roku 2002) působil jako předseda oddílu [2] (který patří k největším v TJ), nedlouho před ní i jako trenér. Za jeho funkcionářského působení dosáhl basketbalový oddíl úspěchu, kterého dosáhlo jen málo kroměřížských oddílů – družstvo mužů hrálo v letech 1999, 2000 a 2002 nejvyšší basketbalovou soutěž, Mattoni NBL [3]. Jako trenér se postupně věnoval téměř všem věkovým kategoriím – od těch nejmladších po družstvo mužů – a jím trénovaná mužstva dosáhla mnoha úspěchů [4]. Publikace Historie kroměřížského basketbalu o něm uvádí, že „…pod vysoké koše přivedl několik generací basketbalistů a vychoval z nich desítky nadějných hráčů…“ [5].

Práci ve prospěch mládeže se mimo sport věnoval i ve svém profesním životě. Jeho působištěm byla oblast školství. Ing. Fleischmann pracoval jako učitel, ředitel základní školy, vedoucí referátu školství okresního úřadu [8] a v letech 2003-2006 vedoucí odboru školství městského úřadu. Byl také členem Klubu emeritních ředitelů ZŠ, který je součástí Asociace ředitelů základních škol České republiky [9].
Byl členem sportovní komise [10][11] a také komise pro výchovu a celoživotní vzdělávání rady města [12]. V roce 2010 také kandidoval do zastupitelstva města [13].

Za svou činnost byl Ing. Fleischmann již nejednou oceněn. Při příležitosti 70. výročí kroměřížského basketbalu v roce 2009 mu výbor basketbalového oddílu udělil pamětní list za obětavou práci pro rozvoj basketbalu [4]. Zmiňme také rok 2015, kdy obdržel nejprve od Města Kroměříže jako trenérská osobnost ocenění za dlouholetou práci pro mládežnický sport [6] a od Zlínského kraje obdržel pamětní medaili a pamětní dekret za dobrovolnou práci s mládeží [7]. V roce 2016 mu bylo uděleno jako první osobě podle nových stanov čestné členství v TJ SLAVIA Kroměříž za dlouholeté příkladné působení v TJ na mnoha postech [1]. V roce 2021 byl navržen na Cenu města Kroměříže.

Odkazy:

Odkazy jsou uvedeny k říjnu 2021.

 1. http://slavia-km.cz/cestni-clenove/
 2. http://basketbal.slavia-km.cz/o-klubu/
 3. http://slavia-km.cz/oddily/basketbal/
 4. http://basketbal.slavia-km.cz/uploads/almanach_70.pdf
 5. https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/sport/mesto-ocenilo-mlade-sportovce-i-trenerskou-osobnost/
 6. http://www.sportovnisrdce.cz/zpravicky.asp
 7. https://www.kr-zlinsky.cz/v-kromerizi-byli-oceneni-dobrovolnici-pracujici-s-mladezi-aktuality-12720.html
 8. https://www.moderniobec.cz/podle-ceho-obec-hodnoti-reditele/
 9. http://www.asociacezs.cz/index.php/ker/clenove
 10. https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/verejne-dokumenty/usneseni-rady-mesta/?tx_odreporter_report%5Baction%5D=show&tx_odreporter_report%5Bdocuments%5D=98&cHash=994ee48c9b08e9f2b4f8d729eeaf7282
 11. https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/vypisy-z-usneseni-3-schuze-rady-mesta-kromerize-konane-7-prosince-2006/
 12. https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/verejne-dokumenty/usneseni-rady-mesta/?tx_odreporter_report%5Bdocuments%5D=1584&tx_odreporter_report%5Baction%5D=show&tx_odreporter_report%5Bcontroller%5D=Documents&cHash=ba673d95694ab979755ee4d62626f020
 13. https://volby.cz/pls/kv2010/kv21111?xjazyk=CZ&xid=1&xv=12&xdz=2&xnumnuts=7201&xobec=588296&xstrana=0