Kostra webu je hotova

Dnešního dne byla dokončena kostra webu a základní obsahová náplň.