Oddíl stolního tenisu

Ilustrační fotoOddíl stolního tenisu vznikl po revolučním převratu v roce 1948 a navázal na činnost TTO Orel Kroměříž, který ve 30. a 40. letech minulého století patřil k nejsilnějším na Moravě. Oddíl stolního tenisu měl za svého působení v TJ SLAVIA, jako každý oddíl, svá úspěšná i méně úspěšná období. Po roce 1989 ve složitých společenských podmínkách téměř zaniká, zlom nastává v roce 1999, kdy se předsedou oddílu stává Jiří Zuzaňák. Postupně dochází ke stabilizaci členské základny a organizačnímu zajištění chodu celého oddílu. Svoje nejlepší roky oddíl prožil v herně Orlovna, kde bylo vhodné zázemí pro stolní tenis. V 80. letech bohužel proběhlo stěhování do jedné z místností na tělocvičně Slavia na Kotojedské ulici, která hlavně rozměrově příliš nevyhovuje potřebám oddílu. Po rekonstrukci oken na celé budově Slavie v létě 2004 se naskýtá šance hrát mistrovská utkání ve velké hale. Cílem oddílu je především výchova mládeže, naši žáci patří k nejlepším v okrese a k širší špičce v kraji.

Předseda:

Tomáš Surýnek

surynek.t@seznam.cz

www stránky:

http://stolni-tenis.slavia-km.cz/ (ve výstavbě)