TJ SLAVIA Kroměříž z. s.

Základní informace

Tělovýchovná jednota SLAVIA Kroměříž je organizací, která se zabývá organizovanou sportovní činností v sedmi sportovních odvětvích – basketbal, judo, karate, moderní gymnastika, rekreační sport, stolní tenis, šachy.

Z právního hlediska je TJ zapsaným spolkem, tedy dobrovolným sdružením fyzických (případně právnických) osob, které se v ní sdružují prostřednictvím jednotlivých oddílů, kterých je osm, tzn. jeden pro každé provozované sportovní odvětví..

Hlavní činnost TJ je zaměřena na plnění poslání veřejné prospěšnosti ve smyslu § 146 a 147, zákona č. 89/2012 Sb., s cílem získat statut veřejně prospěšné právnické osoby. K dosažení tohoto cíle se TJ v rámci hlavní činnosti soustředí na hospodárné využívání svého jmění k veřejně prospěšnému účelu a to:

Nejvyšším orgánem tělovýchovné jednoty je Shromáždění delegátů, které se schází minimálně jednou ročně a je složené ze zástupců všech oddílů. Mezi Shromážděními delegátů je TJ řízena Správní radou, která je také statutárním orgánem TJ.