TJ SLAVIA Kroměříž z. s.

Základní informace

Tělovýchovná jednota SLAVIA Kroměříž je zapsaným spolkem, tedy dobrovolným sdružením fyzických (případně právnických) osob, které se v ní sdružují prostřednictvím jednotlivých oddílů.

Hlavní činnost TJ je zaměřena na plnění poslání veřejné prospěšnosti ve smyslu § 146 a 147, zákona č. 89/2012 Sb., s cílem získat statut veřejně prospěšné právnické osoby. K dosažení tohoto cíle se TJ v rámci hlavní činnosti soustředí na hospodárné využívání svého jmění k veřejně prospěšnému účelu a to:

V současné době v tělovýchovné jednotě působí osm oddílů.

Nejvyšším orgánem tělovýchovné jednoty je Shromáždění delegátů, které se schází minimálně jednou ročně a je složené ze zástupců všech oddílů. Mezi Shromážděními delegátů je TJ řízena Správní radou, která je také statutárním orgánem TJ.