Členské příspěvky

Správní rada TJ doporučuje všem členům TJ platit členské a oddílové příspěvky bankovním převodem na účet TJ:

Správní rada TJ dne 6.5.2019 uložila předsedům a hospodářům oddílů zajistit, aby co nejvíce členů platilo členské příspěvky formou bankovního převodu s platebními údaji uvedenými výše.

Jiným způsobem je možno platit po dohodě se zástupcem oddílu nebo předsedou Správní rady.