Aktualizace přihlášek a souhlasů

Na stránce Přihláška byly aktualizovány formuláře přihlášek do TJ. Dále byl na tutéž stránku přidán formulář souhlasu se zpracováním osobních údajů.