Archiv rubriky: Aktuality

Smutná zpráva: zemřel Karel Fleischmann

S lítostí oznamujeme, že zemřel Ing. Karel Fleischmann, dlouholetý člen a obětavý funkcionář naší TJ, posléze také první čestný člen. V dané situaci bychom rádi především vyjádřili upřímnou soustrast rodině. Dovolujeme si uvést krátkou vzpomínku na práci této významné osobnosti. Ing. Karel Fleischmann měl jako trenér a funkcionář podíl na jedněch z největších úspěchů kroměřížského sportu. Přestože pocházel […]

Oddíly TJ chtějí podpořit postižené tornádem

Dnes se sešlo Shromáždění delegátů TJ, které je nejvyšším orgánem TJ. Kromě každoročních provozních záležitostí delegáti na základě podnětu Karla Fleischmanna delegáti jednomyslně vyzvali Správní radu i výbory oddílů, aby zvážili vyčlenění prostředků na podporu poškozených. Dále také doporučili všem členům TJ, aby navrhovali, komu pomoc zaslat. Termín pro tato doporučení je 31. 7. Delegáti […]

Útlum činnosti oddílu kuželek

Oddíl kuželek požádal Správní radu TJ o ukončení činnosti. Správní rada TJ rozhodla na svém jednání dne 24. 2. 2021 o pozastavení činnosti oddílu k 31. 12. 2020 a navrhla předložit Shromáždění delegátů jako nejvyššímu orgánu TJ (který má pravomoci rozhodnout tyto záležitost) usnesení o zániku oddílu ke schválení. Důvodem ukončení činnosti je sloučení činnosti dvou […]

PRAVIDLA HYGIENY PRO SPORTOVÁNÍ V TJ

Vážení přátelé, od 11. 5. 2020 jsou vládním nařízením povoleny sportovní aktivity jak na venkovních hřištích, tak i v tělocvičně. Z tohoto důvodu sportovní oddíly TJ SLAVIA Kroměříž mohou začít trénovat v tělocvičně TJ. Je však nutné dodržet stanovená základní hygienická pravidla: V tělocvičně je povolena účast do 100 sportovců a jejich doprovodu – zodpovědnost je na trenérech. Sportovci […]

Nábor do oddílu moderní gymnastiky

Oddíl moderní gymnastiky by rád informoval, že má stále zájem o nové členky. Proto vyhlašuje nábor do oddílu. Termín náboru bude 11. září 2019 od 15.00 do 16.30 hodin v tělocvičně TJ SLAVIA Kroměříž na Kotojedské 2590. Zájemkyně se mohou již nyní hlásit např. na e-mailu lenka.steiger@centrum.cz. Pro případné zájemkyně zveřejňujeme pár fotografií z naší činnosti.

Omluva a doplnění fotografie v sekci Čestní členové

Dnes se mi podařilo potkat Svatopluka Čecha, bývalého předsedu oddílu karate, jehož fotka přes loňské udělení čestného členství nebyla zveřejněna v sekci Čestní členové, z jediného prostého důvodu – dosud jsem ji neměl k dispozici. Nejvíc překvapující byl ovšem fakt, že Svaťa Čech tvrdil, že o udělení čestného členství vůbec neví. Hodně mi vrtá hlavou, kde se stala […]

Další stránka »