PRAVIDLA HYGIENY PRO SPORTOVÁNÍ V TJ

Vážení přátelé,

od 11. 5. 2020 jsou vládním nařízením povoleny sportovní aktivity jak na venkovních hřištích, tak i v tělocvičně. Z tohoto důvodu sportovní oddíly TJ SLAVIA Kroměříž mohou začít trénovat v tělocvičně TJ. Je však nutné dodržet stanovená základní hygienická pravidla:

  1. V tělocvičně je povolena účast do 100 sportovců a jejich doprovodu – zodpovědnost je na trenérech.
  2. Sportovci mohou trénovat bez roušek, avšak při příchodu na trénink a při odchodu musí roušku mít.
  3. Doprovod musí mít roušky i v hledišti – zde doporučujeme, aby doprovod nebyl z řady rizikových osob – starší lidé apod.
  4. Trenéři musí používat roušky.
  5. Tréninku se nesmí zúčastnit sportovci, pokud jsou nakaženi infekční nemocí nebo vykazují její příznaky – to se pochopitelně týká i doprovodu.
  6. V tělocvičně jsou uzavřené šatny a sprchy – je-li to možné, sportovci přicházejí ve sportovním oblečení a obuv si obouvají na místě tréninku.
  7. Záchody jsou otevřené – na záchody se chodí jednotlivě a dodržují se přísně hygienická opatření – důkladné umytí rukou desinfekčním mýdlem, který je na záchodech.
  8. Po skončení tréninku je povinnost zajistit desinfekci sportovního nářadí a náčiní.
  9. Doporučujeme, aby sportovci sportovali v co největších rozestupech od sebe navzájem, bude-li to možné.
  10. Je nutné sledovat a respektovat všechna další nařízení orgánů veřejné moci, případně i doporučení ČUS.

Věříme, že budete přísně dodržovat stanovená hygienická pravidla a nebude docházet k jejich svévolnému porušování. V případě, že někteří sportovci budou neukázněni, budou vykázáni z tělocvičny a dále  jim bude znemožněno zúčastnit dalších sportovních aktivit oddílu.