Archiv autora: Správní rada

Útlum činnosti oddílu kuželek

Oddíl kuželek požádal Správní radu TJ o ukončení činnosti. Správní rada TJ rozhodla na svém jednání dne 24. 2. 2021 o pozastavení činnosti oddílu k 31. 12. 2020 a navrhla předložit Shromáždění delegátů jako nejvyššímu orgánu TJ (který má pravomoci rozhodnout tyto záležitost) usnesení o zániku oddílu ke schválení. Důvodem ukončení činnosti je sloučení činnosti dvou […]

PRAVIDLA HYGIENY PRO SPORTOVÁNÍ V TJ

Vážení přátelé, od 11. 5. 2020 jsou vládním nařízením povoleny sportovní aktivity jak na venkovních hřištích, tak i v tělocvičně. Z tohoto důvodu sportovní oddíly TJ SLAVIA Kroměříž mohou začít trénovat v tělocvičně TJ. Je však nutné dodržet stanovená základní hygienická pravidla: V tělocvičně je povolena účast do 100 sportovců a jejich doprovodu – zodpovědnost je na trenérech. Sportovci […]