Udělení čestného členství karatistovi S. Čechovi

Dne 9.4.2018 Správní rada TJ jednomyslně rozhodla o ocenění S. Čecha, který byl dlouholetým předsedou oddílu karate a v dřívějších dobách i představitelem orgánů TJ, a to prostřednictvím udělení čestného členství. Profil S. Čecha tak byl přidán do sekce Čestní členové.