Shromáždění delegátů schválilo nové Stanovy

Dne 24. 5. proběhlo jednání nejvyššího orgánu TJ, Shromáždění delegátů, na kterém mají poměrné zastoupení všechny oddíly. Kromě rutinních bodů delegáti schválili nové základní dokumenty TJ (Stanovy, Mise, Vize, Organizační řád). Většinu těchto dokumentů naleznete v sekci Dokumenty.