Archiv rubriky: Aktuality

Smutná zpráva: zemřel Karel Fleischmann

S lítostí oznamujeme, že zemřel Ing. Karel Fleischmann, dlouholetý člen a obětavý funkcionář naší TJ, posléze také první čestný člen. V dané situaci bychom rádi především vyjádřili upřímnou soustrast rodině. Dovolujeme si uvést krátkou vzpomínku na práci této významné osobnosti. Ing. Karel Fleischmann měl jako trenér a funkcionář podíl na jedněch z největších úspěchů kroměřížského sportu. Přestože pocházel […]

Oddíly TJ chtějí podpořit postižené tornádem

Dnes se sešlo Shromáždění delegátů TJ, které je nejvyšším orgánem TJ. Kromě každoročních provozních záležitostí delegáti na základě podnětu Karla Fleischmanna delegáti jednomyslně vyzvali Správní radu i výbory oddílů, aby zvážili vyčlenění prostředků na podporu poškozených. Dále také doporučili všem členům TJ, aby navrhovali, komu pomoc zaslat. Termín pro tato doporučení je 31. 7. Delegáti […]

Útlum činnosti oddílu kuželek

Oddíl kuželek požádal Správní radu TJ o ukončení činnosti. Správní rada TJ rozhodla na svém jednání dne 24. 2. 2021 o pozastavení činnosti oddílu k 31. 12. 2020 a navrhla předložit Shromáždění delegátů jako nejvyššímu orgánu TJ (který má pravomoci rozhodnout tyto záležitost) usnesení o zániku oddílu ke schválení. Důvodem ukončení činnosti je sloučení činnosti dvou […]

PRAVIDLA HYGIENY PRO SPORTOVÁNÍ V TJ

Vážení přátelé, od 11. 5. 2020 jsou vládním nařízením povoleny sportovní aktivity jak na venkovních hřištích, tak i v tělocvičně. Z tohoto důvodu sportovní oddíly TJ SLAVIA Kroměříž mohou začít trénovat v tělocvičně TJ. Je však nutné dodržet stanovená základní hygienická pravidla: V tělocvičně je povolena účast do 100 sportovců a jejich doprovodu – zodpovědnost je na trenérech. Sportovci […]

Další stránka »