Čestní členové

Čestné členství v TJ SLAVIA Kroměříž z.s. je z rozhodnutí Správní rady udělováno ve výjimečných případech osobám, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj TJ.

Žijící čestní členové

Mgr. Svatopluk ČechMgr. Svatopluk Čech

Narozen 1958. Čestné členství uděleno 9.4.2018 za dlouhodobou práci v oddílu karate a za příkladné působení v TJ na postech – člen, trenér, předseda oddílu, člen a předseda RO TJ, předseda TJ.

Čestní členové, kteří navždy opustili naše řady

Ing. Karel FleischmannIng. Karel Fleischmann

Narozen 1939, zemřel 2022. Čestné členství uděleno 12.5.2016 za dlouholeté příkladné působení v TJ a v jejím basketbalovém oddíle na mnoha významných postech – člen, trenér, předseda oddílu, člen výboru TJ, člen a předseda RO TJ.