Sportoviště

Víceúčelová tělocvična

Další sportoviště

Některé oddíly dle potřeby využívají další sportoviště zejména ve městě Kroměříži.