Seznam závazných dokumentů TJ

TJ se jako spolek řídí především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a následujícími dokumenty. Uvedený seznam není zatím kompletní. Další dokumenty do něj budou doplněny.

Typ Název Dostupnost Schváleno/poslední změna Poznámka
A Stanovy nové staré Shromáždění delegátů 24. 5. 2023 (23. 04. 2014/09. 03. 2016) Nové Stanovy již byly schváleny, dosud neproběhl zápis do spolkového rejstříku, proto zatím platí Stanovy předchozí.
B Mise online Shromáždění delegátů 24. 5. 2023
B Vize online Shromáždění delegátů 24. 5. 2023
C Organizační řád u Správní rady Shromáždění delegátů 24. 5. 2023
D Pravidla pro předcházení škodám a řešení škod na majetku využívaném TJ u Správní rady Shromáždění delegátů 18. 5. 2022
D (Usnesení k účetním podkladům) Poznámka Shromáždění delegátů 12. 4. 2017 Shromáždění delegátů ukládá předsedům oddílů předávat veškeré podklady potřebné pro vedení účetnictví minimálně jednou za půl roku účetní TJ. (bod 5, 2b)
E Informace o zpracování osobních údajů online Správní rada 22. 5. 2023

Sloupec Typ značí význam dokumentu, kdy dokument označený písmenem, které je blíže počátku abecedy, má vyšší důležitost než dokument označený písmenem v abecedě dále. Písmeno odpovídá písmenu, kterým je daný typ dokumentu označen v článku 4 Organizačního řádu.