Oddíly TJ chtějí podpořit postižené tornádem

Dnes se sešlo Shromáždění delegátů TJ, které je nejvyšším orgánem TJ. Kromě každoročních provozních záležitostí delegáti na základě podnětu Karla Fleischmanna delegáti jednomyslně vyzvali Správní radu i výbory oddílů, aby zvážili vyčlenění prostředků na podporu poškozených. Dále také doporučili všem členům TJ, aby navrhovali, komu pomoc zaslat. Termín pro tato doporučení je 31. 7.

Delegáti také formálně potvrdili ukončení činnosti oddílu kuželek. Kuželkáři se rozhodli ukončit činnost v TJ už minulý rok, o rozpuštění oddíl však podle Stanov muselo rozhodnout Shromáždění delegátů.