ZAHÁJENÍ ČINNOSTI ODDÍLU MODERNÍ GYMNASTIKY

Oddíl moderní gymnastiky zahajuje svou činnost spojenou s náborem nových členek dne 9. 9. 2020.